Warte odwiedzenia

WITOLD PERKOWICZ

DOMOWY WYRÓB WIN I MIODÓW

WYDANIE II

POLSKIE WYDAWNICTWA GOSPODARCZE WARSZAWA 1955


WSTĘP

Broszura „Domowy wyrób win i miodów" przeznaczona jest dla tych wszystkich, którzy pragnęliby sporządzić u siebie w domu, w mieście czy na wsi, smaczne i niedrogie wina owocowe, miody pitne, wina miodowe oraz napoje orzeźwiające.

Wino owocowe, umiejętnie przyrządzone, odznacza się dobrym smakiem, odpowiednim procentem alkoholu (od 10'o do 15%), za-wiera-cukier, witaminy i kwasy organiczne wpływające korzystnie na działalność naszego organizmu. Szczególnie dużo cennych witamin zawierają wina sporządzone z owoców dzikiej róży (głogu) i czarnych porzeczek, nazywanych w niektórych częściach naszego kraju smorodiną.

Wina owocowe sporządzamy na tych samych zasadach co i wina gronowe z tą tylko różnicą, że moszcz z winogron nie wymaga dodawania cukru, moszcz zaś wyciśnięty z owoców i jagód, zawierający mniej cukru organicznego a więcej kwasów, wymaga do-słodzenia i rozcieńczenia wodą.

Czy wyrób wina wymaga jakichś specjalnych umiejętności? Na to pytanie udzielimy sobie odpowiedzi po przeczytaniu niniejszej broszury i odpowiedź na pewno będzie przecząca.

Możemy co prawda spotkać się z twierdzeniem, że temu czy innemu z naszych znajomych wino się nie udało, uległo skwaś-nieniu lub też pod względem smakowym nie odpowiada pokładanym nadziejom. •

Wypadki takie zdarzają się, ale zawsze winę ponosi niefortunny producent, który przez nieumiejętność lub zwykłe niedbalstwo doprowadził do zepsucia się wina. Przyczyna niepowodzenia leży najczęściej w nieprzestrzeganiu podstawowych zasad, obowiązujących przy wyrobie wina, to znaczy: użyciu zepsutego surowca, użyciu złych drożdży i to w zbyt dużej ilości (zwykłe drożdże piekarnicze zamiast drożdży szlachetnych), niezachowaniu podstawowych wymagań czystości i braku cierpliwości, wyrażającym się w zbyt prędkim ściąganiu "wina, przed jego całkowitym doj-rzeniem.

Z drugiej strony spotykamy się często z prawdziwymi specjalistami od wyrobu wina owocowego. Wina, wyprodukowane przez nich w domu, mają wspaniały smak, zapach i barwę.

Książka